Keiren Coaching

Ruim 20 jaar ervaring als trainer en coach in zorg, welzijn en maatschappelijke organisaties

It is good to be open minded, but not so open minded that your brains fall out (Herman de Regt, Wetenschapsfilosoof)

Opruimen en verbinden

Opruimen en verbinden, dat is kort samengevat mijn werk. Opruimen van storingen en aannames die er niet hoeven zijn. Verbinden van de vele perspectieven die lang niet altijd op gespannen voet hoeven staan.
Ik heb mij o.a. ingezet voor de logopediste die zich niet meer thuis voelde bij haar team, de psycholoog die zich afvroeg of de manager wel enige feeling had met zijn vak (en vice versa!), de verpleegkundige die zich steeds meer commercieel medewerker ging voelen, de communicatieadviseur die even geen overzicht meer had over het krachtenveld waarin hij zich bewoog. Teams met persoonlijk begeleiders en teams met administratieve medewerkers, samengevoegd zonder elkaar goed aan te voelen.

Zorgen moet je doen niet maken

Verbinden is de uitdaging. Jouw eigen beeld van je rol met verwachtingen van anderen. Jouw visie en opvattingen met die van je collega's of manager. Aansluiten bij je teamgenoten. Aansluiten bij de doelen van je organisatie. Anderen meenemen in de ambitieuze doelen die bij transitie van de zorg zijn gesteld. Het gaat niet altijd vanzelf.†

.

Mijn CV vind je hier. Klik hier om het CV van Enny keiren te downloaden

Toetstheater

Ruim 15 jaar ben ik vaste contactpersoon en discussieleider van interactieve voorstellingen over (ethische) dilemma's in zorg en welzijn. Thema's van de afgelopen jaren zijn o.a. Samenwerken informele en formele zorg (meerdere zorgorganisaties) , Geweld in de zorgrelatie (VWS), Professionaliteit anno nu (CNV Publieke Zaak), Ontwikkelen van morele beroepsidentiteit (jeugdzorg, ouderenzorg), Ouderenmishandeling (ANBO), palliatieve zorg (diverse organisaties). www.toetstheater.nl

.

Waar ik nu mee bezig ben

In samenwerking met experts dementiezorg in Vlaanderen schreef ik zes oefencasussen voor een regionale communicatietraining voor verzorgenden en mantelzorgers van cliŽnten met dementie. Het draaiboek van de gehele training is eind 2017 opgeleverd. De casussen zijn tot stand gekomen na bestudering van praktijkverhalen en zijn getest in een pilot-bijeenkomst. De projectleiding is in goede handen bij Geert Froyen, verbonden aan HIVSET te Turnhout. †