Keiren Coaching

Ruim 17 jaar ervaring als trainer en coach in zorg, welzijn en maatschappelijke organisaties

PERSOONLIJK ONDERNEMERSCHAP

Coaching, individueel

Sterk en evenwichtig in werk en leven staan in een veranderende omgeving

Voor:

 • Professionals en managers in zorg, welzijn of maatschappelijke organisatie*
 • Projectleiders en medewerkers van een WMO-afdeling in een gemeente

* cliŽntgebonden hulpverleners (verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders,(para)medici, gedragskundigen) en adviseurs ( beleidsadviseurs, voorlichters, personeels- of opleidingsadviseurs)

Persoonlijk ondernemerschap anno 2014 - 2015

Zelfregie, participatie en sociale samenhang zijn kernbegrippen in de uitvoering van de WMO. Steeds meer kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking blijven zelfstandig thuis wonen. Er wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid en de eigen kracht van burgers, hun sociale netwerken en collectieve voorzieningen. Organisaties spelen hier op in, veel professionals schakelen om naar een meer faciliterende en ondersteunende rol. Gemeenten zijn opdrachtgever en regisseur tegelijk. Dat vraagt om een ander aanbod van ondersteuning en begeleiding. Ander gedrag ook bij burgers en het anders met elkaar omgaan van burgers / vrijwilligers / cliŽnten, professionals, aanbieders en gemeenten. Rollen en functies veranderen mee. De nieuwe competenties zijn te leren en verder te ontwikkelen. Maar het is niet alleen een kwestie van vaardigheden en gedrag. In hoeverre is hier altijd sprake van zelfregie? Als de rol van de professional verandert, en dit correspondeert niet met het idee van de eigen professionele identiteit, is de omschakeling niet gemakkelijk en 'van harte'. Daar heeft de persoon in kwestie dan last van, en meestal ook de omgeving. Om elkaar in deze fase niet kwijt te raken, kan het helpen als er een neutraal terrein is waar 'schadevrij' uiting kan worden gegeven aan persoonlijke vragen en dilemma's. Een coach als 'bypass' voor zelfredzaamheid en eigen kracht, ook bij de professional en (beleidsmedewerkers) van gemeenten


Pakket 1 Meeting

 • Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht
Je kiest voor een meeting als je een vraag hebt die je wilt toetsen of verhelderen. De meeting is een verkennend gesprek. Als onafhankelijke 'buitenstaander' luister ik, vraag door, geef feedback en een eerste advies. Hierbij toets ik welke ondersteuningsbehoefte er bij jou leeft, hoe je daar zelf over denkt, en of anderen daarbij betrokken zijn. Centraal staat de vraag waarmee je verder geholpen zou zijn. Dit bespreken we samen.

Resultaat:

 • Je hebt richting gekozen.
Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek bepaal je zelf hoe je ermee verder gaat.

Specificatie: 1 uur, locatie Nijmegen of 'thuislocatie' in overleg. Bij grote afstand kunnen we chatten, maar persoonlijk contact heeft de voorkeur.
Meld je hier aan voor pakket1 Meeting.


Pakket 2 Meeting uitgebreid met follow up

Je kiest voor een meeting + follow up meeting als je zelf aan de slag wilt met je vraag, maar wel een externe voortgangstoets wilt inbouwen.
De totaalprijs is € 145 incl BTW

Resultaten:

 • Je hebt richting gekozen.
 • Je neemt initiatieven die goed bij jou passen
 • Je bewaakt voortgang en koers, en stelt tijdig bij
Specificatie: Per meeting 1 uur, locatie Nijmegen of 'thuislocatie' in overleg. Bij grote afstand kunnen we chatten, maar persoonlijk contact heeft de voorkeur.
Meld je hier aan voor pakket 2 Meeting uitgebreid met Follow Up.


Pakket 3 Meeting uitgebreid met coachingstraject

Dit houdt in:

 • Coachingstraject t.w.v. € 560 incl BTW (locatie nabij CS Nijmegen). Op een locatie naar eigen voorkeur komen daar reiskosten bij Š € 0,19 per km).
 • Het coachingstraject bestaat uit een meeting, gevolgd door 4 gesprekken Š 1 uur (totale investering is 5 uren)
 • Optioneel is een uitbreiding van het coachingstraject naar behoefte Š € 125 per uur incl BTW.
 • Resultaten:

  • Je ontdekt wat je drijfveren zijn
  • Je hebt richting gekozen
  • Je neemt initiatieven die goed bij jou passen
  • Je ervaart meer balans, zowel in jezelf als in relatie met je omgeving
Werkwijze: In de meeting stellen we je leerdoel(en) vast en hoe we daar aan gaan werken. Methodieken zijn gebaseerd op NLP, Oplossingsgericht werken, organisatiepsychologische inzichten, moreel beraad, persoonlijk leiderschap (Covey) , maar niet allemaal tegelijk. Afhankelijk van je vraag kijk ik wat het beste past. Het komt regelmatig voor dat het coachingstraject in samenspraak met de leidinggevende tot stand komt, en door de werkgever vergoed wordt. Meestal wil de leidinggevende dan ook eerst kunnen instemmen: minimaal met de vraagstelling en de investering. In de meeting bespreken we hoe dit voor jou en je leidinggevende op een acceptabele manier kan worden ingericht.

Specificatie: De locatie voor de gesprekken wordt in onderling overleg bepaald. In Nijmegen zijn twee locaties beschikbaar, o.a. nabij het Centraal Station. Op een locatie naar eigen voorkeur kan ook. Voorwaarde is dat de fysieke ruimte het mogelijk maakt om afstand te nemen van de dagelijkse activiteiten en contacten.
Meld je hier aan voor pakket 3 Meeting uitgebeid met coachingstraject.

Naar boven