Keiren Coaching

Ruim 17 jaar ervaring als trainer en coach in zorg, welzijn en maatschappelijke organisaties

TEAMCOACHING

Afstemmen, toevoegen en verbinden in het eigen team, of in een nieuw netwerk/veranderende werkomgeving.

Voor:
Voor teams in zorg, welzijn, gemeenten en maatschappelijke organisaties


Pakket 1 Versterken ondernemerschap

Dit houdt in:

  • zelfonderzoek met scan ondernemerschap
  • ontwikkelpunten herkennen
  • plan maken en afspraken over hoe dit plan te volgen
Voorafgaand aan het programma kan een kosteloos oriŽnterend gesprek ingebouwd worden.

Resultaat:

  • het team heeft de balans opgemaakt van sterke en zwakke kanten van het eigen ondernemerschap
  • de teamleden hebben gezamenlijk ontwikkelpunten vastgesteld, hoe daaraan gewerkt gaat worden en hoe dit gevolgd wordt
  • de teamleden hebben persoonlijke ontwikkelpunten op het gebied van eigen ondernemerschap vastgesteld, hoe daaraan gewerkt gaat worden en hoe dit gevolgd wordt
Werkwijze:
Het programma start met een zelfonderzoek (individueel , daarna gebundeld) aan de hand van een scan met 12 gedragskenmerken/succesfactoren. In het zelfonderzoek is ook ruimte om de eigen reserves, onderliggende beliefs en comfortzone bespreekbaar te maken.
De uitkomsten van de scan maken de ontwikkelpunten zichtbaar. Doelen en hoe daar te komen worden vastgelegd in een plan. In overleg kijken we wat het beste past om op koers te blijven. Dit kan op eigen kracht, maar als men daarom vraagt kan dit ook begeleid worden.

Aanbevolen duur en prijzen:
  • zelfonderzoek met scan + ontwikkelpunten herkennen: 4 uren.
  • plan maken: 2 - 4 uren
  • PM Begeleiding voortgang
Tarief hele pakket: € 900 (incl BTW). Reiskosten € 0,19 per km (excl BTW)

Het programma is o.a. een aantal keren succesvol uitgevoerd voor hulpverleners van Indigo, die een ombuiging hebben gemaakt naar laagdrempelige psychische hulpverlening in de wijk, komend vanuit de specialistische tweede lijn.

Meld je hier aan voor pakket 1


Pakket 2 Samenwerken

Maatwerk, in overleg
Tarief: € 150 (incl BTW). Reiskosten € 0,19 per km (excl BTW).

Waaraan is een goede teamsamenwerking te herkennen? De basis is dat de teamleden elkaar vertrouwen. Daarbij zijn er wel meningsverschillen, maar die worden open met elkaar besproken. De teamleden nemen besluiten en plannen acties. Ze kaarten het bij elkaar aan, als die in gevaar dreigen te komen. Zij richten zich op het bereiken van gezamenlijke resultaten, en maken deze niet ondergeschikt aan hun eigen persoonlijke doelen (Lencioni).
Welk programma nodig en geschikt is hangt vooral af van de gewenste situatie van het team en van waaruit men vertrekt.
Hoe zijn de verhoudingen?
Wat zijn de ambities?
Wat is er al geprobeerd?
Hoe worden alle teamleden bij deze teamcoaching betrokken?

Schema orienterend gesprek

Dit schema wordt gebruikt in een kosteloos oriŽnterend gesprek. Uit dit gesprek volgt een offerte met programmavoorstel en prijs.

Meld je hier aan voor een oriŽnterend gesprek over samenwerken in het team.

Naar boven